Naast kennis en know how over de praktische toepassingen van Big Data is er ook in de literatuur nog weinig bekend over Big Data. De kennisontwikkeling op dat gebied begint zich echter langzaam op te bouwen. In 2013 heeft het Center for Public Innovation een onderzoek mogen uitvoeren in opdracht van de Belasting naar de mogelijke kennisvragen op het gebied van Big Data bij de Belastingdienst.

 

 

Dit is onderzoek is eind 2013 afgerond en omvatte een aantal fasen:

1) Tijdens de eerste fase is op basis van een deskstudie aandacht besteed aan de kenmerken van Big Data en de kansen en risico’s voor overheidsorganisaties.

2) Vervolgens zijn enkele expertmeetings georganiseerd bij de Belastingdienst om op enkele afgebakende domeinen de gepercipieerde kansen en belemmeringen, alsmede de noodzakelijke randvoorwaarden en concrete uitdagingen rondom Big Data in kaart te brengen.

3) Ten slotte zijn op basis van een quick scan voorbeelden beschreven van overheden en bedrijven die concreet met Big Data aan de slag zijn gegaan. Ervaringen van andere organisaties kunnen namelijk fungeren als inspiratiebeelden.

Het eindrapport van deze studie is niet openbaar maar de belangrijkste observaties en inizchten staan verwoord in bovenstaande presentatie.

 

Mocht u naar aanleiding van deze presentatie of het onderwerp Big Data nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op.