Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

Dit project betreft een NWO-onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid en is uitgevoerd ism. Risbo. In het CPI- themaproject staat centraal de wijze waarop kenmerken van de schoolomgeving...
» lees verder

Toekomstig Internet

Wat betekenen de opkomst van ‘het Internet of Things’, locatiegebewuste mobiele netwerken en andere aan internet gerelateerde ontwikkelingen voor de overheid?   Het onderzoek...
» lees verder

Expertisecentrum Sociale Veiligheidsstudies

Het Erasmus Expertisecentrum voor Sociale Veiligheidsstudies is een samenwerkingsverband in oprichting van de opleiding Bestuurskunde, onderdeel van de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW) van de...
» lees verder

Politie in beeld

In dit onderzoek is gekeken naar de videofunctie die op veel gsm's tegenwoordig standaard aanwezig is. Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden is gekeken in welke situaties politiemensen...
» lees verder

ICT in het onderwijs

Dit onderzoek betreft een verkenning naar de inzet van ICT in het onderwijs in verschillende landen. Daarbij is per geselecteerd land een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: Wat is...
» lees verder

Nationale wetten versus lokale besluiten

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is in de maanden oktober en november 2012 een beknopt onderzoek uitgevoerd naar: “Nationale wetten versus lokale...
» lees verder

Kennisprogramma Second Society 2012-2014

Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen zoals bezuinigingen, vergrijzing en vergroening laten zien dat het in de komende jaren spannend gaat worden. Deze ontwikkelingen vormen de basis van twee trends die het functioneren van de overheid de komende jaren zullen gaan bepalen. In het kennisontwikkelings-programma “Second Society: verankering en verbreding van vernieuwing” worden deze ontwikkelingen, mogelijkheden en ambities bij elkaar gebracht.

lees verder

Public Innovation als academie en atelier

De werkzaamheden van het centrum worden uitgevoerd in nauwe wisselwerking met de praktijk. Hiervoor is, en zal in de toekomst verder, een eigen werkvorm worden ontwikkeld. Deze werkvorm wordt aangeduid als Atelier. Overigens is dit niet de enige werkvorm die het Center gebruikt maar zij kan wel gezien worden als haar vlaggenschip.

lees verder

Public Innovation

Het Center for Public Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam doet onderzoek naar betekenis van technologie voor publieke organisaties. In onderzoeken wordt daarbij samengewerkt met andere onderdelen van de Erasmus Universiteit, andere universiteten en enkele private organisaties.

lees verder

 

Big Data 

De term 'Big Data' is een veelgehoord maar een nog relatief onontgonnen begrip in de publieke sector. Bij de toepassing van Big Data in de praktijk van het openbaar bestuur is de veronderstelling dat Big Data allerlei nieuwe mogelijkheden kan bieden, bijvoorbeeld bij het maken van beleid of de uitvoering van bepaalde taken.

Het thema Big Data is een onderwerp waar Public Innovation het afgelopen jaar onderzoek naar heeft gedaan. Maar ook voor 2014 staat het onderwerp nadrukkelijk op de agenda. 

lees verder