Organisatie

Center for Public Innovation

Het Center for Public is een onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam en richt zich op vraagstukken rond technologie en het openbaar bestuur of breder gesteld; het publieke domein. Het gaat hierbij om verschillende fasen in beleidsontwikkeling, sturingsprocessen, E-democratie en organisatievraagstukken. Centraal staat de wisselwerking tussen het innovatiepotentieel van ICT en ontwikkelingen en innovaties ten behoeve van organisatievernieuwing. De werkwijze kenmerkt zich door het samenbrengen van praktisch advies en wetenschappelijke kennis. Hiermee zijn adviezen onderbouwd vanuit een stevig kennisfundament.  

Innovatie in tweevoud

De kernactiviteiten van het centrum bevinden zich op het snijvlak tussen universiteiten en reguliere ICT-organisaties. In deze ontmoeting van wetenschap en praktijk draait het om de vraag: hoe kunnen bestuurlijke innovaties en ICT innovaties elkaar versterken, waardoor een dubbele innovatieslag tot stand kan worden gebracht? Met andere woorden: Hoe kunnen ICT innovaties een impuls geven aan bestuurlijke innovaties en hoe kunnen bestuurlijke innovaties een impuls geven aan benodigde ICT innovaties? Met name deze complexe interactie tussen de betekenis en waarde van ICT voor bestuurlijke vernieuwing vervuld een centrale positie. Het Center for Public Innovation kent daarom de volgende doelstellingen:

Download hier onze brochure of neemt contact met ons op dan sturen we u een exemplaar toe.