Organisatie

Prof.dr. Victor Bekkers

Prof.dr Victor J.J.M. Bekkers (1963) studeerde in 1987 cum laude af in de politicologie en bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij was achtereenvolgens werkzaam als beleidsadviseur bij IBW/Bureau voor Bestuurs- en beleidsadviezen in Den Haag (1988-1990), als universitair docent later hoofddocent bestuurskunde aan het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant (1990-1998) en als senior-organisatieadviseur verbonden aan BDW-Advies te Utrecht (1998-2000).

De kwaliteit van zijn wetenschappelijke werk is in 1996 gewaardeerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek met een persoonsgerichte post-doc subsidie die in 1998 leidde tot de publicatie van de monografie “Grenzeloze Overheid”. In 2000 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘ Informatie- en communicatietechnologische infrastructuren in de publieke en private sector’ aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij werkzaam is binnen het Centrum voor Publiek Management.

Daarnaast was hij in de periode 2000-2002 als principal consultant verbonden aan CMG Public Sector B.V. te Den Haag, divisie management consultancy. Hier hield hij zich met name bezig met strategische beleidsadvisering en organisatieadvisering op het terrein van e-government o.a. voor departementen, uitvoeringsorganisaties, provincies, waterschappen en gemeenten. In juni 2002 is hij full time in dienst van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij de leerstoel bestuurskunde, in het bijzonder de empirische studie van het overheidsbeleid bekleedt.

Vanaf 1 januari 2004 is hij wetenschappelijke directeur van het Centre for Public Innovation, een onderzoeksinstituut dat zich richt op de wisselwerking tussen bestuurlijke en ICT-innovatie en dat verbonden is aan de Erasmus Universiteit. Hij houdt zich bezig met strategische vraagstukken op het brede terrein van informatisering in het openbaar bestuur, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar de relatie tussen ICT en sturing- en toezichtsvraagstukken, ICT en beleidsprocessen, ICT en dienstverlening (e-government) en het ontstaan van virtuele organisaties in de publieke sector. Hij adviseert in dit verband ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Ook verzorgt hij op dit terrein diverse onderdelen in post-academische en post-initiele leergangen en Masters, zoals de Master of Public Information Management van de TIAS Business School. Waarvan hij tevens academic director is.

Zijn publicatielijst omvat meer 200 bijdragen aan wetenschappelijke (Nederlandstalige en Engelstalige) tijdschriften en boeken op het brede terrein van informatisering in het openbaar bestuur, meer in het bijzonder sturings- en informatiseringvraagstukken, digitale dienstverlening, ICT-infrastructuurbeleid, het management van informatierelaties in beleidsnetwerken en –ketens, en virtuele organisaties. Daarnaast publiceerde hij over verzelfstandiging in het openbaar bestuur, uitvoering van EU-beleid, Europese integratie en subsidiariteit lokaal bestuur, sturing van het milieubeleid en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Van zijn hand verschenen in boekvorm:The information ecology of e-government: E-government as institutional and technological innovation in public administration (IOS Press, Amsterdam/Berlin/Tokyo/Washington DC, 2005), De buurt in het web, het web in de buurt (Lemma, 2004) Ict en openbaar bestuur: implicaties en uitdagingen van technologietoepassingen in het openbaar bestuur, (Lemma, 2004), Vragen over beleid. Perspectieven op waardering, (Lemma, Utrecht, 2003) Voorbij de virtuele organisatie: over de bestuurskundige betekenis van virtuele variëteit, contingentie en parallel organiseren’ verschenen (Elsevier, 2000). Grenzeloze Overheid (Samsom, 1998), Nieuwe vormen van sturing en informatisering (Eburon, 1994), Digitale posities in het lokaal bestuur (Cramwinckel, 1996), Wegwijs op de digitale snelweg (Cramwinckel, 1994), Subsidiariteit en Europese Integratie (H.D. Tjeenk Willink, 1996), Emerging electronic highways. New challenges for politics and law (Kluwer 1995), Brussel en Europa: tegenliggers, spookrijders of reisgenoten?(H.D. Tjeenk Willink, 1993), Verzelfstandiging in het openbaar bestuur. (VUGA, 1992). European Public Administration and Informatization. (IOS Press 1992) Zorg en Sturing (Kerckebosch, 1988). Hij publiceerde verder onder meer in The Information Polity, Information Infrastructure and Policy, International Revue of Administrative Sciences. Hij is lid van de redactieraad van Bestuurswetenschappen, van de kernredactie van Beleidswetenschap en was redactiesecretaris van Bestuurskunde. Verder is hij onder meer lid van de programmacommissie van het NWO-programma ‘Netwerken van Netwerken’. Tevens is lid van een door de staatsecreatirs van VWS ingestelde de Regiegroep ‘Welzijnsinformatievoorziening Landelijk-Lokaal’, en van de door het CBS ingestelde commissie ICT en methodologie.

telefoon: 010 - 408 2770
email: bekkers fsw.eur$1
projecten: