In opdracht van Rijksweb voerde Ordina samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam een onderzoek uit naar de organisatorische en technische haalbaarheid van een Elektronische Leeromgeving (ELO) als rijksbrede dienst. Kortom, is er voldoende draagvlak voor een dergelijke gezamenlijke voorziening en zoja waar moet het dan voldoen.

Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het interdepartementale programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR). Met dit programma wordt een bijdrage geleverd aan de doelstellingen zoals die zijn beschreven in de Nota Vernieuwing Rijksdienst (VRD); het realiseren van een efficiëntere, kleinere maar betere (professionele) rijksdienst.

Gerelateerde publicatie(s):

Haalbaarheid ELO (eindrapportage)

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk eindrapport elo.pdf

Haalbaarheidsstudie Elektronische Leeromgeving

Publicatie
2008
Status
Afgerond

Medewerkers (extern)

Dr. G.J.A. (Gerard) Baars
Erasmus Universiteit Rotterdam
Risbo

Drs. Jan Schouws  (Projectleider)
Ordina Public Management Consulting