Een belangrijke aanbeveling van de commissie Dijsselbloem, die een aantal vernieuwingen in het onderwijs onderzocht, heeft betrekking op het vastleggen van de verantwoordelijkheden tussen de overheid en het onderwijsveld. Doel van het onderzoek was het schrijven van een paper ter voorbereiding van een discussie zich richt op de  vragen over stabiele sturingsconcepties die minder gevoelig zijn voor de politiek-maatschappelijke dynamiek en dat het onderwijsveld voor een langere termijn duidelijk biedt. Daarbij is op gekeken naar een effectief concept dat enerzijds aansluit op dieperliggende maatschappelijke trends en anderzijds berust op empirische bewijsvoering

Gerelateerde publicatie(s):

Sturing van het Onderwijs.

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk paper sturing van het onderwijs.pdf

Sturing van het onderwijs: variƫteit, stabiliteit en adaptiviteit

Paper ten behoeve van de Kenniskamer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Publicatie
2008
Status
Afgerond