In opdracht van de directie Kennis is in 2009 aan de hand van de casus ‘Schakelpunt Veld’  ketensamenwerking binnen het onderwijsveld nader bestudeerd. Het Schakelpunt Veld is een beoogde voorziening van en voor het onderwijsveld, gericht op het stimuleren en faciliteren van het uitwisselen van gegevens in de onderwijsketen. Het faciliteren van een doorlopende leerlijn voor onderwijsdeelnemers is daarbij benoemd als de gezamenlijke ketenopgave. Voor de analyse van de casus is een normatief referentiekader ontwikkeld. Daaruit vloeien verschillende ontwerpprincipes voor ketensamenwerking voort.

Het onderzoek leverde veel praktische aanbevelingen op voor het nader vorm en inhoud geven van ketensamenwerking in het onderwijsveld. In 2010 is in opdracht van de directie Kennis een onderzoek verricht met betrekking tot het thema eigendom van informatie in de onderwijsketen. Dit onderzoek zal in de zomer van 2010 worden afgerond. 

Gerelateerde publicatie(s):

Ketensamenwerking in het onderwijsveld (eindrapportage)

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk onderzoekrapport ketensamenwerking.pdf

Ketensamenwerking in het onderwijsveld

Kennisprogramma Second Society

Publicatie
2009
Status
Afgerond

Medewerkers