Dit project betreft een NWO-onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid en is uitgevoerd ism. Risbo. In het CPI- themaproject staat centraal de wijze waarop kenmerken van de schoolomgeving van invloed zijn op de prestaties van scholen en op de besluitvorming van schoolbesturen en schooldirecties. 

De centrale vraag van het onderzoek was in welke mate en onder welke condities de informatie die door de Onderwijsinspectie openbaar wordt gemaakt een rol speelt bij de betrokkenheid van ouders bij (het kwaliteitsbeleid van) basisscholen. 

Bij dit onderzoek is een actief beroep gedaan op de medewerking van ouders en wordt kennis genomen van de ervaringen van basisscholen zelf. Betrokken zijn het schoolbestuur/bovenschoolse organisatie, schoolleiders (directeuren) en/of vertegenwoordigers van de medezeggenschapsraad.
Gerelateerde publicatie(s):

Ouderbetrokkenheid bij scholen (eindrapportage)

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk ouderbetrokkenheid bij scholen 2012.pdf

Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

Publicatie
2012
Status
Afgerond