Welke wetenschappelijke onderbouwing kan worden gegeven voor de inzet van nieuwe media bij burgerparticipatie in de opsporing?

Het doel van dit onderzoek is om de praktijk van de opsporing te ondersteunen. En wel op een tweeledige manier.

In de eerste plaats levert het onderzoek de politie handreikingen die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van initiatieven van burgerparticipatie. Ideeën zijn er genoeg maar de politie is nu in de fase gekomen dat de beste ideeën moeten worden geselecteerd en dat deze ideeën zo worden uitgevoerd dat ze daadwerkelijk de gewenste resultaten opleveren. Welke media kunnen in een bepaalde situatie het beste worden ingezet? Hoe kan de inbreng van burgers worden geoptimaliseerd? En op welke manier kan steun binnen de politieorganisatie worden verkregen? Op basis van een historisch onderzoek, een empirische verkenning in Nederland, de VS en Engeland en een normatieve analyse zullen dergelijke handreikingen worden geformuleerd.

In de tweede plaats wordt het onderzoek gebruikt om het analysekader zelf te toetsen. Naast direct bruikbare inzichten omtrent de bruikbaarheid en effectiviteit van huidige social media, levert het onderzoek tevens ook een getoetst kader op dat gebruikt kan worden om de effectiviteit en bruikbaarheid van nog nieuwere media in de toekomst op een verantwoorde manier in kaart te brengen. Met een dergelijk kader kan de politie relatief snel en vooral ook op een systematische manier de betekenis van opkomende technologieën inschatten. Dit is van belang vanwege de enorme snelle ontwikkeling van de technologie. Momenteel is Twitter ‘hot’ maar over twee jaar kan dit weer een volstrekt nieuwe technologie zijn. Het kader biedt dan een handvat om op zinvolle wijze de betekenis van deze nieuwe technologie voor opsporingsprocessen bij de politie in kaart te brengen.

In het onderzoek wordt gekeken naar het gebruik van Twitter en het gebruik van YouTube door de verschillende politiekorpsen

Op 5 april 2012 is op de Universiteit van Utrecht een workshop gehouden met als centrale vraag: hoe kan de politie sociale media zo inzetten dat dit leidt tot maximale gewenste effecten en minimale ongewenste effecten?

U kunt hieronder de presentatie en het verslag bekijken en/of downloaden.

(20120405) Presentatie Workshop Politie en Sociale Media.ppt

 

(20120405) Verslag workshop.pdf

Politie en sociale media: van hype naar onderbouwde keuzen

Publicatie
2012
Status
Afgerond

Medewerkers (extern)

Dr. A. (Albert) Meijer  (Projectleider)
Universiteit van Utrecht