Kennisdeling in de onderwijsketen is een complexe aangelegenheid. In de onderwijssector zijn veel organisaties actief die op uiteenlopende wijze verschillende soorten gegevensverzamelen, opslaan, delen en beheren. Deze gegevens kunnen betrekking hebben op de onderwijsdeelnemers, maar ook op de onderwijsinstellingen zelf.

Kennisdeling is geen doel op zich, maar een middel om de uitdagingen waarvoor het onderwijsveld zichzelf ziet geplaatst, effectief ter hand te nemen. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan de zoektocht van het onderwijsveld naar meer interne en externe transparantie, het afleggen van horizontale verantwoording en een verdere professionalisering van het onderwijsdomein dat de kwaliteit van het onderwijs ten goede komt.

Aan het onderhavige onderzoek liggen twee doelstellingen ten grondslag. Het eerste(wetenschappelijke) doel is het vergaren van inzicht in (de relevantie van) het thema ‘eigenaarschap van gegevens’ in het onderwijsveld.
Het tweede (praktische) doel is om de resultaten van dit onderzoek te gebruiken als handvaten om de inhoudelijke discussie binnen de onderwijsketen over dit thema te voeden.

Gerelateerde publicatie(s):

Eigendom van informatie (eindrapportage)

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk rapportage eigendom van informatie.pdf

Eigendom van informatie in de onderwijsketen

Naar een informatiebeleid 2.0

Publicatie
2010
Status
Afgerond

Medewerkers