In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties is in de maanden oktober en november 2012 een beknopt onderzoek uitgevoerd naar: “Nationale wetten versus lokale besluiten: een spanningsveld voor burgemeesters”. Als eerste stap in het onderzoek is een nadere uitwerking van de onderzoeksvraag uitgevoerd. Deze nadere uitwerking is voorgelegd aan de begeleidingscommissie en vormt de basis van het onderzoek. In dit kader is het besluit genomen om in zeer beperkte mate ook het regionale speelveld te betrekken bij de inventarisatie.

De conclusies uit dit onderzoek dienen tegen deze achtergrond te worden beschouwd. Hoewel wij een grote mate van zorgvuldigheid hebben betracht bij het opstellen van het rapport, zijn keuzes gemaakt ten aanzien van de te bereiken diepgang en reikwijdte. De grote bereidheid van ambtsdragers om op zeer korte termijn de analyses van een reactie te voorzien, geven ons het vertrouwen dat een aanzienlijke reflectie vanuit de praktijk is ingebracht. Gelet op de rol en betekenis van het onderzoek richten de aanbevelingen zich op suggesties voor vervolgonderzoek naar spanningsvelden rond de Nederlandse burgemeester anno 2012.

Gerelateerde publicatie(s):

Nationale wetten versus lokale besluiten (eindrapportage)

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk (20121207) nationale wetten versus lokale besluiten_eindrapport.pdf

Nationale wetten versus lokale besluiten

Een spanningsveld voor burgemeesters

Publicatie
2012
Status
Afgerond

Medewerkers (extern)

dr. Lex Cahet
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit Sociale Wetenschappen

Ruth Prins Msc. 
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit Sociale Wetenschappen

drs. Tom Tudjman
Erasmus Universiteit Rotterdam
Risbo

Conny van der Linde Msc.
Erasmus Universiteit Rotterdam
Risbo