Dit onderzoek betreft een verkenning naar de inzet van ICT in het onderwijs in verschillende landen. Daarbij is per geselecteerd land een antwoord worden gegeven op de volgende vragen:

  • Wat is de specifieke onderwijscontext in het betreffende land, bijvoorbeeld wat betreft het onderwijssysteem?:
  • Wat is het beleid met betrekking tot ICT in het onderwijs?;
  • Welke sturings- en beleidsinstrumenten zijn of worden daarbij ingezet?:
  • Welke resultaten zijn daarbij opgetreden (voor zover deze onderzoeksgegevens beschikbaar zijn)?;

De verkenning heeft het karakter van een deskstudie, waarbij de kwalitatieve en/of kwantitatieve inzichten uit reeds bestaande onderzoeken zijn gebruikt.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma ‘Second Society: verankering en verbreding van vernieuwing’ waarin de Directie Kennis van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap participeert.

Gerelateerde publicatie(s):

ICT in het onderwijs (Eindrapportage)

Via onderstaande link kunt u de eindrapportage inzien of downloaden
Bekijk eindrapport verkenning ict in het onderwijs.pdf

ICT in het onderwijs

Een verkenning van de wijze waarop verschillende landen sturing geven aan vernieuwing van het onderwijs

Publicatie
2012
Status
Afgerond

Medewerkers