| 1 | 2 | >
 • Inventarisatie Rijksmonitors 2010

  Inventarisatie van omvang/aard plus een beperkte kwalitatieve analyse naar (alle) rijksmonitoren 2010. De Rijksoverheid zet op grote schaal monitors in. De omvang van rijksmonitoring wordt...

  lees verder
  Jaartal
  2010
  Auteur(s)
  Dennis de Kool
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Thema(s)
  Monitoring
 • Inventarisatie Rijksmonitors 2008 en administratieve lasten

  Het openbaar bestuur zet op grote schaal beleidsmonitoren in. Het ministerie van BZK heeft behoefte aan periodieke overzichten van Rijksmonitoren ten behoeve van de Trendnota Staat van Bestuur. In...

  lees verder
  Jaartal
  2008
  Auteur(s)
  Dennis de Kool
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Thema(s)
  Monitoring
 • Monitor Leerlinggebonden Financiering

  Het Risbo evalueert in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of de subsidieregeling Leerlingen Gebonden Financiering Middelbaar BeroepsOnderwijs (LGF-mbo) die in...

  lees verder
  Jaartal
  2008
  Auteur(s)
  Geertjan Straten, Peter Siep
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Thema(s)
  Monitoring, Onderwijs
 • Monitoring in kaart

  Een studie naar de doorwerking van op GIS gebaseerde beleidsinformatie in het leerproces van organisaties die een rol spelen bij de uitvoering van beleid

  Overheden zetten op grote schaal monitors in. Een doelstelling van veel monitors is het volgen van de uitvoering van beleid. In toenemende mate erkent de overheid de waarde van GIS bij de...

  lees verder
  Jaartal
  2008
  Auteur(s)
  Dennis de Kool, Victor Bekkers
  Opdrachtgever(s)
  BSIK / Programma Ruimte voor Geo Informatie
  Thema(s)
  Monitoring, GIS
 • Monitoringsonderzoek Zorg TV Noord Limburg

  ICT inzet in Zorg, Welzijn en Wonen

  Met de mogelijkheden van videocommunicatie wordt door verschillende actoren in het land projectmatig geëxperimenteerd om ervaringen op te doen. Het uiteindelijke doel is een reguliere inzet...

  lees verder
  Jaartal
  2008
  Auteur(s)
  Marianne Simons, Victor Bekkers
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Thema(s)
  Monitoring, Zorg