| 1 | 2 | 3 | >
 • Beleidsgericht onderzoek primair onderwijs

  Dit project betreft een NWO-onderzoek naar ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid en is uitgevoerd ism. Risbo. In het CPI- themaproject staat centraal de wijze waarop kenmerken van de schoolomgeving...

  lees verder
  Jaartal
  2012
  Auteur(s)
  Dennis de Kool, Geertjan Straten, Victor Bekkers
  Opdrachtgever(s)
  NWO
  Thema(s)
  Onderwijs, Open Overheid
 • ICT in het onderwijs

  Een verkenning van de wijze waarop verschillende landen sturing geven aan vernieuwing van het onderwijs

  Dit onderzoek betreft een verkenning naar de inzet van ICT in het onderwijs in verschillende landen. Daarbij is per geselecteerd land een antwoord worden gegeven op de volgende vragen: Wat is...

  lees verder
  Jaartal
  2012
  Auteur(s)
  Dennis de Kool
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Thema(s)
  Onderwijs
 • Actieve openbaarheid van informatie in het onderwijsdomein

  Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het onderzoeksprogramma Second Society van het Center for Public Innovation waarin de Directie Kennis van het ministerie van Onderwijs,Cultuur en...

  lees verder
  Jaartal
  2011
  Auteur(s)
  Dennis de Kool
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Thema(s)
  Onderwijs, Open Overheid, Informatievoorziening
 • ICT-ondersteuningsfunctie voor het PO, VO en MBO

  De directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW heeft het Center for Public Innovation van de Erasmus Universiteit Rotterdam gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de...

  lees verder
  Jaartal
  2011
  Auteur(s)
  Dennis de Kool, Victor Bekkers, Peter Siep
  Opdrachtgever(s)
  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Thema(s)
  Onderwijs
 • Promotieonderzoek: “Diffusie en transfer van innovaties in het publieke domein”

  Het onderzoek van dr. Korteland richtte zich op de vraag welke factoren en mechanismen van invloed zijn op de wijze waarop innovaties zich verspreiden binnen en buiten het openbaar...

  lees verder
  Jaartal
  2011
  Auteur(s)
  Evelien Korteland
  Thema(s)
  Veiligheid, Onderwijs